Detta ska du göra om du får parkeringsskada

om du får en parkeringsskada -nyhet

Om din bil skadas när den står parkerad kallas det för parkeringsskada. Det kan vara lite krångligt att få ersättning för denna typ av skador eftersom det är svårt att bevisa i efterhand vad som har orsakat skadan. Detta gäller särskilt om det fordon som skadade din bil redan har lämnat platsen och det inte finns några vittnen till händelsen. Läs vidare för att få reda på hur du bäst agerar vid en parkeringsskada för att öka möjligheterna att få ersättning. 

Vad kännetecknar en parkeringsskada? 

Vid en parkeringsskada har din bil skadats av ett annat fordon medan den har stått parkerad. Denna typ av skador kan du få ersättning för från Trafikförsäkringsföreningen, men skadan ska alltid anmälas till ditt försäkringsbolag eftersom det är de som hanterar ärendet. Om din bil däremot skadas på annat sätt medan den står parkerad, till exempel vid skadegörelse, så har du inte rätt till någon ersättning från Trafikförsäkringsföreningen. Har du en helförsäkring eller vagnskadeförsäkring kan du i detta läge i stället ansöka om ersättning från ditt försäkringsbolag. 

Om föraren som orsakat en parkeringsskada smiter från platsen utan att lämna sina kontaktuppgifter har ett brott begåtts. Därför ska du, utöver att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag, även göra en polisanmälan. Har du däremot tillgång till förarens kontaktuppgifter så handlar det i stället om en kollisionsskada vilket enbart är ett försäkringsärende.

Du måste kunna bevisa hur din bil har skadats

För att kunna få ersättning vid en parkeringsskada behöver du samla in bevis på att din bil faktiskt har skadats av ett annat fordon medan den har varit parkerad. Försäkringsbolaget kommer också att vilja ha bevis på att din bil inte redan var skadad när du parkerade den. 

Vid anmälan av skadan till ditt försäkringsbolag behöver du därför inkludera ett parkeringskvitto och ett intyg från eventuella vittnen som antingen såg när skadan uppstod, eller som kan intyga bilens skick när den parkerades. Dessutom behöver skadans utseende tyda på att den har orsakats av ett annat motordrivet fordon. Om det finns bilder på eller vittnesmål om glassplitter, hjulspår eller andra tecken på att din bil har skadats av ett annat fordon kan det också bidra till att din skadeanmälan godkänns. 

Anmäl parkeringsskadan så fort som möjligt

Genom att göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag direkt efter att parkeringsskadan har inträffat ökar du chansen till ersättning. Du som har en bil som är försäkrad i Sverige kontaktar bara ditt försäkringsbolag och gör en anmälan antingen online eller via telefon. Om det däremot handlar om en utländsk bil, eller om din bil är helt oförsäkrad, så ska du i stället kontakta Trafikförsäkringsföreningen direkt. Självrisken för parkeringsskador ligger på 5 % av prisbasbeloppet. Det innebär att du behöver betala 2 625 kronor (år 2023) i självrisk, medan Trafikförsäkringsföreningen står för resten av beloppet.  

Om du nekas ersättning via ditt försäkringsbolag kan du begära en förnyad prövning genom att invända mot beslutet. Skulle den inte heller godkännas har du möjligheten att begära en omprövning hos Trafikförsäkringsföreningen. 

Få ersättning via vagnskadegarantin

Om du har en helförsäkring på din bil kan du få ersättning för eventuella skador på bilens kaross från ditt försäkringsbolag, eftersom denna typ av bilförsäkring inkluderar vagnskador. Detta gäller också om du har en ny bil med vagnskadegaranti som brukar gälla i tre år efter köpet. Det kan vara ett alternativ om skadan inte godkänns som parkeringsskada, då du i stället kan anmäla den som en vagnskada. Om du bara har en trafik- eller halvförsäkring kan du däremot endast få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen i händelse av en parkeringsskada på ditt fordon. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *