Gjensidige Bilförsäkring

Gjensidige Bilförsäkring

Historien om Gjensidige började i Norge för lite drygt 200 år sedan. Företaget skapades 1816 av kunder, för kunder.

Till Gjensidige Bilförsäkring →

Om Gjensidige

Gjensidige är ett i grunden norskt försäkringsbolag som dök upp på den svenska marknaden under 2007, men vars historia sträcker sig ända tillbaka till 1800-talet. Försäkringsbolaget har nämligen sitt ursprung från de norska brandkassorna som fungerade som en tidig form av brandförsäkring. De flesta av dem är idag en del av Gjensidige, som betyder ömsesidighet på svenska. Grundvärderingarna kundengagemang och tillit har genomsyrat verksamheten sedan starten, vilket har bidragit till att Gjensidige idag är Nordens tredje största försäkringsbolag.

Teckna en bilförsäkring från Gjensidige

Hos Gjensidige kan du teckna en trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring utifrån vad som passar din bil och dina behov. Inom Norden är 2,5 miljoner bilar försäkrade via Gjensidige, och deras helförsäkring har fått betyget 4,6 av 5 av Konsumenternas.se. Det som utmärker Gjensidiges bilförsäkring är bland annat allriskförsäkringen som är inkluderad i både hel- och halvriskförsäkringen, slopad självrisk vid stenskott samt möjligheten att få upp till 15 % i samlingsrabatt.

Trafikförsäkring från Gjensidige

Trafikförsäkringen som Gjensidige erbjuder ersätter skador på andras egendom samt personskador på förare och passagerare samt andra som råkar ut för en skada orsakad av ditt fordon. Dessutom får du ersättning utan självrisk om du är i behov av kristerapi hos en psykolog.

Halvförsäkring från Gjensidige

I halvförsäkringen ingår skydd vid brand, stöld, glasskador, maskinskador och transport till verkstad. Du kan också få ersättning om du behöver rättsskydd, och Gjensidige har även inkluderat en allriskförsäkring med en självrisk på 1 500 kronor.

Helförsäkring från Gjensidige

Gjensidiges helförsäkring inkluderar förutom allt som ingår i halvförsäkringen också ett skydd mot vagnskador. Därmed kan du få ersättning om din bil skadas på grund av till exempel skadegörelse, trafikolycka eller dikeskörning.

Slipp självrisken vid stenskott

Om du får ett stenskott som skadar din bil kan du som har en bilförsäkring hos Gjensidige få ersättning för reparationen utan att behöva betala någon självrisk.

Få flera tilläggsförsäkringar med Pluspaketet

Du som vill känna dig lite extra trygg på vägarna kan teckna Pluspaketet som tillägg till halv- eller helförsäkringen. Det inkluderar assistans, hyrbil, skadegörelse, djurkollision, parkeringsskador och trafikolycksfall.

Få upp till 15% rabatt med flera försäkringar

Om du tecknar mer än en försäkring hos Gjensidige har du möjlighet att få upp till 15 % rabatt på premien. Rabatten ges när du tecknar så kallade huvudförsäkringar, vilket bland annat inkluderar hemförsäkring, bilförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Har du två huvudförsäkringar hos Gjensidige får du 10 % rabatt, och har du tre huvudförsäkringar innebär det hela 15 % rabatt på försäkringspremien.

Vanliga frågor om Gjensidiges bilförsäkring

Ja, om du väljer hel- eller halvförsäkringen och din bil är högst 15 år gammal får du tillgång till en drulleförsäkring. Den gäller om du till exempel tankar fel bränsle eller råkar förlora bilnyckeln.

För skador som täcks av Gjensidiges trafikförsäkring ligger självrisken på 1 000 kronor.

Ja, om du tecknar mer än en försäkring hos Gjensidige kan du få upp till 15% rabatt. Du kan också sänka premien genom att acceptera en högre självrisk om olyckan skulle vara framme.

Ja, den gäller i hela världen vid skador som uppstår vid en trafikolycka med ett svenskregistrerat fordon. Dessutom gäller den automatiskt i de flesta europeiska länder samt i de länder som ingår i Gröna kort-systemet. Du kan beställa ett grönt kort utan kostnad genom att kontakta Gjensidige.

Till Gjensidige Bilförsäkring →
Bilder från webbplats
Gjensidige Bilförsäkring hemsida
Fördelar
  • Upp till 15% samlingsrabatt
  • 4.6 av 5 på konsumenternas
  • Många alternativ
Trafik
Krishjälp:Nej
Trafikolycksfall:Ja (Plus)
Självrisk (vållande):1000 kr
Extra självrisk (under 24 år):1000 kr
Vagnskada
Självrisk (lägst):4000 kr
Självrisk (högst):7000 kr
Extra självrisk (under 24 år):1000 kr
Stöld
Ljud och bild:40 000 kr
Däck och fälgar:40 000 kr
Självrisk (Stöld):1500 kr
Maskin
Upp till:10 år eller 12 000 mil
Självrisk:1500 - 4000 kr
Allrisk (ersättning)
Feltankning:10 000 kr
Nyckelförlust:10 000 kr
Kupéskada:50 000 kr
Information om Gjensidige Bilförsäkring
Företag:Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial
Kategori:Utländskt försäkringsbolag, svensk filial, skade
Org-nr:516407-0384
Institutnr. hos FI:26874
Status:Aktiv
Aktiv sedan:2010-09-28
Försäkringsgivare:Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial
Hämtat från: Finansinspektionen.se (26874)