Husbilsförsäkring

Har du skaffat husbil eller går du i tankarna om att göra det? Att ta husbilen ut på semester ger en härlig frihet där man har möjlighet att stanna var man vill eller helt enkelt fara på en spontanresa. För att göra din husbilssemester så trygg och säker som möjligt är det väldigt viktigt att ha en bra husbilsförsäkring.

Bästa försäkring husbil

  • 20% lägre snittpris
  • Fast pris i 5 år
  • ICA-bonus på försäkringspremien
  • Allrisk (Drulle): Ingår (halv & hel)
  • Maskin: 8 år eller 10 000 mil
  Trafik
  Krishjälp:Ja
  Trafikolycksfall:Ja
  Självrisk (vållande):1000 kr
  Extra självrisk (under 24 år):0 kr
  Maskin
  Upp till:8 år eller 10 000 mil
  Självrisk:1500 – 3000 kr
  Vagnskada
  Självrisk (lägst):3500 kr
  Självrisk (högst):6000 kr
  Extra självrisk (under 24 år):0 kr
  Allrisk (ersättning)
  Feltankning:60 000 kr
  Nyckelförlust:60 000 kr
  Kupéskada:60 000 kr
  Stöld
  Ljud och bild:30 000 kr
  Däck och fälgar:25 000 kr
  Självrisk (Stöld):1500 kr
  Om ICA Bilförsäkring

  ICA Bilförsäkring är mycket omtyckt och har fått högst betyg av alla trafikförsäkringar i Sverige av Konsumenternas oberoende undersökning.

  Besök webbplats →

  Viktigt: Informationen kan ha ändrats. Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolagen som gäller. Du ingår inget avtal med oss utan uteslutande försäkringsbolaget du valt att gå vidare till.

Välja husbilsförsäkring

När man funderar över vilket försäkringsskydd man är ute efter till sin husbil är det viktigt att tänka på att man måste ha en trafikförsäkring, det är det lagstadgade kravet som gäller på alla fordon som färdas på Sveriges vägar. De flesta som äger en husbil i Sverige idag väljer en helförsäkring där man sedan kan ställa av husbilen när den inte används. På detta sätt så kan man få ner försäkringspremien totalt sett räknat på ett år.

När man köper en fabriksny husbil fungerar det oftast precis som på en ny personbil, fordonet kommer ofta med en vagnskadeförsäkring som gäller i 3 eller 5 år. Detta innebär att man då endast behöver teckna en halvförsäkring på sitt fordon under dessa år. Ett annat scenario är att man har en husbil som har många år på nacken eller som inte kostade så mycket att införskaffa, då är det väldigt vanligt att man tecknar en halvförsäkring som ger husbilen ett bra skydd med vetskapen om att vagnskademomentet uteblir om man är vållande till en olycka.

Här är det viktigt att fundera på vilken ekonomisk ersättning man vill ha om man är med om en olycka eller om husbilen skadas på annat sätt. Finns det behov av en heltäckande helförsäkring med tilläggsförsäkringar eller är det en äldre husbil som kanske klarar sig med en halvförsäkring?

Precis som när du väljer den bästa bilförsäkringen kan det vara klokt att samla dina fordonsförsäkringar hos ett och samma försäkringsbolag.

Husbilsförsäkring jämförelsetabell

Jämför husbilsförsäkringar

När du söker efter en husbilsförsäkring är det viktigt att lägga ner tid på att jämföra olika försäkringsbolag och försäkringsvillkor mot varandra. När det gäller en husbilsförsäkring så kan försäkringsvillkoren skilja sig en hel del mellan försäkringsbolagen.

För att du ska kunna känna dig trygg när du är ute på vägarna är det värt att lägga ner tid på att jämföra olika försäkringsbolag mot varandra för att verkligen hitta den bästa försäkringen för din husbil både villkorsmässigt och prismässigt. Här hos oss så listar vi de försäkringsbolag som vi anser har de bästa husbilsförsäkringarna.

Kolla noggrant på villkor och moment som ingår när det gäller exempelvis maskinskada om du har en nyare husbil. Självrisker är också förstås alltid intressant vilket är det som avgör hur mycket det kommer att kosta vid varje skadehändelse där husbilen har blivit utsatt för en skada.

Att jämföra försäkringsbolag och villkor mot varandra är det bästa sättet för att skapa sig en uppfattning om försäkringspremier, självrisk-kostnader och vad man egentligen får ersättning för och om det är något moment som är exkluderat från ersättning när olyckan väl är framme.

Antal registrerade husbilar i Sverige 2021
Antal registrerade husbilar i Sverige. Källa: Husvagnsbranschens riksförbund 2022-11-30.

Husbilens försäkringsskydd

Nedan går vi igenom de olika moment som ingår i en husbilsförsäkring, uppdelat i trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Läs nedan för att få en förståelse för försäkringsskyddets uppbyggnad.

Trafikförsäkring

Precis som på en personbil gäller trafikförsäkringen för föraren, passageraren och medtrafikanter som skadas vid en olycka. Försäkringen täcker även skador på andras fordon eller egendom. När man tecknar en trafikförsäkring har man inget eget skydd på sin egen husbil. Det är därför väldigt ovanligt att man tecknar en trafikförsäkring på sin husbil eftersom man blir helt ersättningslös om en skada uppstår på husbilen.

Halvförsäkring

En halvförsäkring ger samma skydd som trafikförsäkringen och även skydd för din husbil. De övriga moment som ingår är följande:

Brand

Med en halvförsäkring på din husbil är fordonet skyddat mot brand som kan uppstå på grund av blixtnedslag eller explosion. Brandmomentet ger oftast aldrig ersättning om branden uppstår på grund av korrosion eller köld, även andra skadehändelser som explosion i däck eller slangar är något som inte ersätts.

Glas

När det inträffar glasskador på fram, bak eller sidorutor kan man få ersättning från försäkringen. Här är sällan takfönster-skador inkluderat. Här är det viktigt att jämföra olika försäkringsbolag mot varandra när man söker en husbilsförsäkring eftersom vissa bolag har en fast självrisk på 1500kr för glasskador och en del bolag tar 15% av totalkostnaden för fönsterbytet i självrisk.

Räddning

Om det sker en olycka eller liknande som gör att du blir stillastående med din husbil kan du få ersättning av försäkringsbolaget för bärgning av husbilen till en verkstad. Ersättningen betalas oftast ut mot en självrisk.

Maskinskada

En halvförsäkring kan ge ersättning för skador som sker på motorn. Ersättningen kan skilja sig beroende på vilket försäkringsbolag man har. Ofta täcks skador på motor, elektronik, klimatanläggning, växellåda och andra moment. Det är viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren hos de olika försäkringsbolagen när man jämför försäkring för att veta vad som ersätts. I många fall kan maskiner i husbilen täckas av försäkringen dessutom.

Semesteravbrott

Ett moment i försäkringen som ofta är efterfrågat bland kunderna är semesteravbrottsersättning. Detta är en ersättningstyp som kan betalas ut om du och familjen får förstörda semesterdagar där ni kanske måste avbryta er semester på grund av en skada som inträffar på husbilen. Skadan måste ofta vara ersättningsbar i försäkringen för att detta tillägg ska gälla. Det är ett moment som ofta ger ett par hundralappar per dag i ersättning.

Rättsskydd, krisförsäkring, ansvarsförsäkring

Rättsskyddet ger dig ersättning om du hamnar i en tvist gällande exempelvis en olycka i trafiken. Här kan man få hjälp för kostnader med rättegång och advokatkostnader. Krisförsäkring är ett moment som kan ge ersättning för besök hos psykolog om någonting traumatiskt inträffar, exempelvis att man är med om en obehaglig olycka. Ansvarsförsäkringen kan betala ut ersättning mot tredje part om du blir skadeståndsskyldig. Det kan vara att husbilen rullar ner för en backe eller om vattentanken börjar läcka och det påverkar annat fordon eller egendom.

Helförsäkring

Helförsäkringen är den vanligaste försäkringen för alla husbilar som rullar på Sveriges vägar. Det är den mest heltäckande försäkringen som innefattar allt ovanstående försäkringsskydd och därtill även vagnskada. Vagnskadeförsäkringen ersätter då yttre skador som uppstår på ditt fordon oförutsett och plötsligt. Det kan vara att du missar att väja för en bil eller kör in i en lyktstolpe. Vagnskadeförsäkringen ersätter alla skador på husbilen där du är vållande till en olycka. I regel betalas alltid ersättning ut med undantag för aktsamhetskravet. Om du har varit oaktsam och det uppstår skador på bilen eller att den har blivit stulen på grund av att du har glömt nycklarna i bilen kan detta ses som oaktsam vilket kan leda till minskad ersättning eller helt utebliven ersättning.

Tilläggsförsäkringar

Det finns även en rad tillägg för husbilar. Dessa tillägg erbjuder de flesta svenska försäkringsbolag.

Assistans

Assistanstillägget är ett av de vanligaste tillägg man kan teckna till sin försäkring. Det är ett utökat räddningsskydd som ingår i halvförsäkringen. Med assistanstillägget får man självrisk-fri bärgning oavsett anledning till att du blir stillastående med din husbil. Man kan ofta dessutom få assistans även om du vistas utanför Sverige.

Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkringen är det man använder då husbilen står parkerad på uppfarten eller i ett garage. Det är försäkringen som skyddar husbilen då man inte är ute och kör på vägarna. I många fall hoppar automatiskt en avställningsförsäkring på då man ställer av sin husbil via trafikverket. Avställningsförsäkringen är egentligen ingen tilläggsförsäkring då den inte förbättrar några villkor på husbilen. Det är dock en bra försäkring som innebär att man ofta inte behöver betala hela försäkringspremien på sin helförsäkring när man har sin husbil avställd. En avställningsförsäkring är ofta väldigt billig under den period bilen är avställd.

Självriskreducering

I praktiken betalar man alltid en självrisk när det inträffar en skada och man vill ha ersättning utbetald. Med en självriskreducerings-tillägg så kan man minimera den självrisk som man måste betala till försäkringsbolaget. I vissa olika skadehändelser så innebär detta tillägg dessutom att du inte behöver betala någon självrisk överhuvudtaget.

Senast uppdaterad:
9 januari 2024