Hel eller halvförsäkring

För att välja rätt försäkring för din bil är det viktigt att bena ut vad de olika försäkringarna innebär. Först och främst har du trafikförsäkringen, som är ett obligatoriskt innehavande när du kör bil. Denna kan du alltså inte undkomma då du enligt lag är skyldig att ha den. Däremot täcker trafikförsäkringen endast de skador som motparten får om det är du som ses som vållande till en trafikolycka eller skada. Det bästa du kan göra för att vara så säker som möjligt är att välja mellan en hel- eller halvförsäkring.

Välj din bilförsäkring

  • Utan bindningstid
  • Mycket brett skydd
  • 100% digitala
  • Allrisk (Drulle):
  • Maskin: 8 år eller 10 000 mil
  Trafik
  Krishjälp:Ja
  Trafikolycksfall:Ja
  Självrisk (vållande):1500 kr
  Extra självrisk (under 24 år):
  Maskin
  Upp till:8 år eller 10 000 mil
  Självrisk:5000 – 8000 kr
  Vagnskada
  Självrisk (lägst):5000 kr
  Självrisk (högst):5000 kr
  Extra självrisk (under 24 år):
  Allrisk (ersättning)
  Feltankning:
  Nyckelförlust:
  Kupéskada:
  Stöld
  Ljud och bild:
  Däck och fälgar:
  Självrisk (Stöld):2000 kr
  Om Hedvig Bilförsäkring

  Hedvig har nu lanserat en bilförsäkring! De är en utmanare på försäkringsbranschen som är känd för sin höga tillgänglighet, moderna stil och snabba hantering.

  Besök webbplats →

  Viktigt: Informationen kan ha ändrats. Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolagen som gäller. Du ingår inget avtal med oss utan uteslutande försäkringsbolaget du valt att gå vidare till.
  • 20% lägre snittpris
  • Fast pris i 5 år
  • ICA-bonus på försäkringspremien
  • Allrisk (Drulle): Ingår (halv & hel)
  • Maskin: 8 år eller 10 000 mil
  Trafik
  Krishjälp:Ja
  Trafikolycksfall:Ja
  Självrisk (vållande):1000 kr
  Extra självrisk (under 24 år):0 kr
  Maskin
  Upp till:8 år eller 10 000 mil
  Självrisk:1500 – 3000 kr
  Vagnskada
  Självrisk (lägst):3500 kr
  Självrisk (högst):6000 kr
  Extra självrisk (under 24 år):0 kr
  Allrisk (ersättning)
  Feltankning:60 000 kr
  Nyckelförlust:60 000 kr
  Kupéskada:60 000 kr
  Stöld
  Ljud och bild:30 000 kr
  Däck och fälgar:25 000 kr
  Självrisk (Stöld):1500 kr
  Om ICA Bilförsäkring

  ICA Bilförsäkring är mycket omtyckt och har fått högst betyg av alla trafikförsäkringar i Sverige av Konsumenternas oberoende undersökning.

  Besök webbplats →

  Viktigt: Informationen kan ha ändrats. Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolagen som gäller. Du ingår inget avtal med oss utan uteslutande försäkringsbolaget du valt att gå vidare till.
  • Generös maskinskada
  • Upp till 15% rabatt
  • Bra omdömen
  • Allrisk (Drulle): Ja
  • Maskin: 10 år eller 12 000 mil
  Trafik
  Krishjälp:Nej
  Trafikolycksfall:Ja (Plus)
  Självrisk (vållande):1000 kr
  Extra självrisk (under 24 år):1000 kr
  Maskin
  Upp till:10 år eller 12 000 mil
  Självrisk:1500 – 4000 kr
  Vagnskada
  Självrisk (lägst):4000 kr
  Självrisk (högst):7000 kr
  Extra självrisk (under 24 år):1000 kr
  Allrisk (ersättning)
  Feltankning:10 000 kr
  Nyckelförlust:10 000 kr
  Kupéskada:50 000 kr
  Stöld
  Ljud och bild:40 000 kr
  Däck och fälgar:40 000 kr
  Självrisk (Stöld):1500 kr
  Om Gjensidige Bilförsäkring

  En bilförsäkring från Gjensidige är generös, enkel och prisvärd. De tillhör Nordens tredje största försäkringsbolag och skyddet är gediget både för trafik-, halv- och helförsäkring.

  Besök webbplats →

  Viktigt: Informationen kan ha ändrats. Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolagen som gäller. Du ingår inget avtal med oss utan uteslutande försäkringsbolaget du valt att gå vidare till.
  • Nyhet
  • Välkända
  • Generöst innehåll
  • Allrisk (Drulle): Ingår (halv & hel)
  • Maskin: 10 år eller 12 000 mil
  Trafik
  Krishjälp:
  Trafikolycksfall:
  Självrisk (vållande):1000 kr
  Extra självrisk (under 24 år):1000 kr
  Maskin
  Upp till:10 år eller 12 000 mil
  Självrisk:1500 – 4000 kr
  Vagnskada
  Självrisk (lägst):4000 kr
  Självrisk (högst):4000 kr
  Extra självrisk (under 24 år):1000 kr
  Allrisk (ersättning)
  Feltankning:10 000 kr
  Nyckelförlust:10 000 kr
  Kupéskada:50 000 kr
  Stöld
  Ljud och bild:
  Däck och fälgar:
  Självrisk (Stöld):1500 kr
  Om OKQ8 Bilförsäkring

  OKQ8 erbjuder i samarbete med Gjensidige en tydlig och generös bilförsäkring.

  Besök webbplats →

  Viktigt: Informationen kan ha ändrats. Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolagen som gäller. Du ingår inget avtal med oss utan uteslutande försäkringsbolaget du valt att gå vidare till.
  • Enkelt byta till
  • Maskinskada upp till 12 000 mil
  • Flexibla självrisker
  • Allrisk (Drulle): Tillägg
  • Maskin: 8 år eller 12 000 mil
  Trafik
  Krishjälp:Ja
  Trafikolycksfall:Ja
  Självrisk (vållande):1 000/2 000 kr
  Extra självrisk (under 24 år):
  Maskin
  Upp till:8 år eller 12 000 mil
  Självrisk:1 500/3 000 kr
  Vagnskada
  Självrisk (lägst):3 000 kr
  Självrisk (högst):8 000 kr
  Extra självrisk (under 24 år):
  Allrisk (ersättning)
  Feltankning:3 000/30 000 kr
  Nyckelförlust:3 000/30 000 kr
  Kupéskada:3 000/30 000 kr
  Stöld
  Ljud och bild:20 000 kr/ingen begränsning
  Däck och fälgar:30 000 kr
  Självrisk (Stöld):1 500 kr
  Om Sensor Bilförsäkring

  Sensor Bilförsäkring är ett bra grundskydd till bra pris. Du kan få flexibla självrisker efter en nivå som passar dig. Maskinskada upp till 8 år och 12 000 mil vilket är bra.

  Besök webbplats →

  Viktigt: Informationen kan ha ändrats. Det är alltid information och villkor hos försäkringsbolagen som gäller. Du ingår inget avtal med oss utan uteslutande försäkringsbolaget du valt att gå vidare till.
Jämförelse av hel- & halvförsäkring
Illustration 1.1 – Generell jämförelse av innehåll i halv- respektive helförsäkring.

Vad är halvförsäkring?

Det som halvförsäkringen ger dig är ett skydd för stöldskador, maskinskador och assistans och räddning. Flera komponenter ingår i dessa och redogörs nedan. I en halvförsäkring ingår delkaskoförsäkringen som är en grupp av försäkringar med skydd för ett flertal skador såsom glas-, brand- och maskinskador men även stöld, bärgningsassistans och rättsskydd. Sammanfattningsvis innebär detta att din trafikförsäkring i kombination med en delkaskoförsäkring utgör en halvförsäkring.

Glasskador

Om dina glasrutor sprängs eller krossas genom exempelvis stenskott så får du ersättning för detta. Skulle glaset skadas på grund av direkt skadegörelse så behöver du en tilläggsförsäkring.

Inbrott i bilen eller bilstöld

Om du får inbrott i din bil eller om den blir stulen så ger dig halvförsäkringen ersättning för detta. Först en månad efter att du har lämnat en skriftlig skadeanmälan så utgår ersättning om bilen har stulits, förutsatt att den inte blivit hittad innan dess. Skulle din bil hittas med skador, eller om den i samband med ett stöldförsök har blivit skadad, får du betalt även för dessa skador.

Räddning och assistans

Vid en trafikolycka eller ett driftstopp i form av exempelvis punktering på bilen, kan du få hjälp med assistans vid bärgning eller bogsering. Bärgning får du även om du skulle ha tappat bort dina bilnycklar eller om de blivit skadade eller inlåsta i bilen.

Rättsskydd

Den som står som ägare av bilen, men också den som kör bilen, kan få möjlighet till ersättning för eventuella advokat- och rättegångskostnader. Detta om det har uppkommit en tvist som rör bilen såsom en trafikskada eller problem med köp, försäljning eller reparation av bilen.

Kris

Om du exempelvis skulle råka ut för en trafikolycka och hamnar i en krissituation som kräver psykologhjälp så kan du få ersättning för den behandling du får.

Maskinskador

Vid skador som påverkar bilens funktion såsom motor, generator, kylsystem etc. så kan du få ersättning enligt maskinskyddet. För att ha rätt till ersättningen är det dock viktigt att veta att bilen inte får vara äldre än 10 år eller att den har körts mer än 120 000 km.

Brand

Om din bil skadas till följd av en brand, ett blixtnedslag eller en explosion så får du ersättning. Du kan också få betalt om några av de elektriska kablarna har fått skador orsakade av kortslutning.

Att tänka på: Halvförsäkringen täcker inte skador som din bil fått genom en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. För att få skydd för det behöver du en helförsäkring.

Vad är helförsäkring?

Den största försäkringen är helförsäkringen. I denna ingår, utöver halvförsäkringen, skydd för vagnskada. Det betyder att du får ersättning för skador på din egen bil vid en trafikolycka, vid en yttre olyckshändelse eller vid skadegörelse – även om det är du själv som har råkat orsaka olyckan.

Helförsäkringen utgörs av kombinationen trafikförsäkring, delkaskoförsäkring och vagnskadeförsäkring.

Vagnskadeförsäkring

Denna försäkring ger dig alltså ersättning vid en trafikolycka som du själv har varit vållande till. Förutom direkta olyckor så täcker en helförsäkring också de skador som uppkommit på bilen om du till exempel har backat in i något. Försäkringen täcker därutöver eventuella skador som uppkommer på bilen i samband med att den transporteras. Skulle du ha en takbox på bilen så skyddas även denna av vagnskadeförsäkringen.

Hel- eller halvförsäkring på ny bil?

När du köper en ny bil ingår en vagnskadegaranti. Denna garanti är unik för Sverige och ersätter mer eller mindre vagnskadeförsäkringen. Enkelt summerat behöver du då bara en halvförsäkring för ett fullgott skydd för din nya bil. Något du dock måste hålla koll på är bilens ålder med tanke på att det kommer att finnas ett datum på vilket vagnskadegarantin löper ut. Oftast har nyregistrerade bilar en vagnskadegaranti på under tre år. Efter det måste du gå över till en helförsäkring istället, där då vagnskadeförsäkringen ingår.

Hel- eller halvförsäkring på begagnad bil?

Det kan vara en god idé att se över din bilförsäkring om din bil har några år på nacken och har förlorat i andrahandsvärde. Om du vet med dig att den inte längre har samma värde och du har en helförsäkring på bilen kan det vara bra att byta till en halvförsäkring. Anledningen till detta är att den extra premie du betalar inte tillgodogör den ersättning som försäkringsbolaget betalar ut om du råkar ut för en vagnskada. Se över kostnadsskillnaden mellan hel- och halvförsäkring samtidigt som du beaktar andrahandsvärdet på bilen, din självriskkostnad och risken för att din bil råkar ut för någon form av vagnskada.

Sammanfattning

Enkelt förklarat kan man säga att en halvförsäkring innehåller allt som en helförsäkring gör – förutom skydd mot vagnskada. Halvförsäkringen är betydligt billigare jämfört med en helförsäkring, då vagnskador är mycket kostsamt för försäkringsbolagen. Vilken du ska välja är svårt att säga och det finns egentligen inget alternativ som rekommenderas mer än det andra. Du måste själv fundera över vilken nivå av trygghet du vill ha gällande oförutsägbara händelser. Däremot kan vi rekommendera att du beaktar bilens skick och värde när du gör ditt val av försäkring.

Senast uppdaterad:
15 februari 2024